Тесалия

Тесалия е низинна област в континентална Гърция, в миналото присъединена към римската провинция Македония. Обградена от всички страни с планински вериги подобно на пръстен, в Северна Тесалия тече втората по големина река в страната Пенеос. Самата низина е образувана от низините на Лариса и Трикала. Тесалия е най-голямата равнина на Гърция. Най-старото име на областта, Еолия (Aeolia), е от микенската епоха и е засвителствано от Омир в поемата му "Одисея".

В превод от старогръцки Еолия означава "земя на ветровете". Това е показателно, че името Тесалия е сравнително по-късно възнакнало наименование на областта. В случая ясно е видно как името Тесалия е приемствено и унаследява окончание -lia от старото наименование(-lia от laos -народ, страна).

Името Тесалия става популярно след инвазията на персите на Дарий и Ксеркс в Гърция и не може да се свърже с периода на дорийското нашествие, който е значително по-ранен. Името Тесалия е образувано от древната персийска лексема "tas"- съд за течности. Персийската дума "тас" е разпространена в много европейски езици вероятно след масовото нахлуване на хуни и алани в Средна Европа. Нужно е да дадем примери с германското tasse, френското tassе, италианското tazze. Областта Тесалия също не прави изключение в преселването на азиатски племена. Нещо повече, преди да започне хунското нашевствие, готите на Аларих в коалиция с азиатски племена първи се установяват в Тесалия.

Тесалия е една от 13-те периферии в Гърция и включва 4 нома с главни градове: Лариса , Трикала, Магнезия и Кардица. Тесалия е историко-географска област. Главен град на областта е Лариса. Тесалия е историко-географска област в Гърция, граничеща с Македония на север, с Епир на запад, със Същинска Гърция на юг и Егейско море на изток. Преди гръцките тъмни векове, Тесалия е известна с името Еолия от Одисея на Омир.


Marianthi Apartments Милина Пилио, Тесалия
Виж на картата
Camping Meteora Garden Каламбака, Тесалия
Виж на картата
Sofokles Hotel Агиос Йоанис Пилио, Тесалия
Виж на картата
Maria's House Хорто Пилио, Тесалия
Виж на картата
Irida House Кала Нера Пилио, Тесалия
Виж на картата
Chania Hotel Ханя Пилион, Тесалия
Виж на картата
Hotel Argo Кала Нера Пилио, Тесалия
Виж на картата
Platanofylla Studios & Apartments Кала Нера Пилио, Тесалия
Виж на картата
Villa Yianna Apartments Hotel Неа Месагала, Тесалия
Виж на картата