Гърция

Разположена в непосредствена близост до кръстопътя между Европа и Азия, Гърция представлява най-южната част на Балканския полуостров в югоизточна Европа. Територията ѝ включва повече от 2 000 острова в Егейско и Йонийско море, от които само 165 са населени. Най-високата точка в страната е планината Олимп.

Гърция е една от люлките на европейската цивилизация, чиито древни учени са допринесли значително за развитието на философията, медицината, математиката и астрономията. Нейните древни градове-държави са първите структури, развили демократична форма на управление. Историческото и културното наследство на Гърция присъства и днес навсякъде в модерния свят — в литературата, изкуството, философията и политиката.

Модерна Гърция има републиканска структура, основана на конституцията от 1975 г. 300-те членове на еднокамарния парламент се избират за мандат от четири години. Страната е разделена на 13 административни региона.

Повече от 50 % от гръцката индустрия е разположена в най-големия атински регион. Основните икономически сектори са селското стопанство, туризмът, строителството и превоза на стоки.

Сред най-известните съвременни гърци са режисьорът Костас Гаврас, носителят на Нобелова награда Одисеас Елитис и композиторът Микис Теодоракис.

Характерни за гръцката кухня са козето и овнешкото месо. Рибните ястия също много популярни. Зехтинът, който се произвежда в големи количества, допринася за специфичния вкус на гръцката храна.

Средните дневни температури през декември - февруари са 12 градуса с 12 дъждовни дни на месец. През юни-август, температурите са около 32 градуса с 4 дъждовни дни на месец. Според данни на Световната Банка, Гърция е скъпа в сравнение със средните цени по света, и е около средното ниво за Европа. Валутата и Euro се обменя на курс около 1 лев = 0.54 Euro.