Българи в Гърция

Македонските и тракийските българи в Гърция, говорещи български език наброяват около 500 000 за цялата страна, според източник на ВМРО, а през началото на 20 в., когато егейска Македония е дадена на Гърция те наброяват 673 000, според рапорт на Кеймбриджки професор, но с течение на годините част от българите там са дошли в България. Повечето българоговорящи местни там сега са асимилирани и се самоопределят за гърци. Преобладаващият гъркомански възглед между тия хора за етноса им е, че са наследници на древни македонци, но впоследствие са приели славянския диалект и затова имат за майчин българския език.

Преобладаващата позиция там за етническия произход на населението на тази област е, че всеки нативен на Македония (област) е грък, независимо дали говори албански, турски или румънски, употребява се фразата гърко-македонци, част от гръцкия народ, за всички хора там. Повечето българи живеят в районите на Лерин, Воден, Ксанти, Гюмюрджина, Костур, Кукуш, Сяр и Драма, но много голяма част от българите живеят в Атина и Солун, а много са родом от Солун.

Българите или славо-говорещите гърци, както те се осъзнават етнически, са мнозинство с над 50% в номовете: Костур (ном), Лерин (ном) и Пела (ном), занчителна част, но не мнозинство живеят в Кукуш (ном), Сяр (ном) и Драма (ном), а българите-мохамедани живеят в Ксанти (ном) и Родопи (ном).